Main Page

From ChinaExpat.Wiki


Chào mừng bạn đến với ChinaExpat.Wiki[edit | edit source]

Badaling China Great-Wall-of-China-01.jpg

ChinaExpat.Wiki được thiết kế như một nơi để người nước ngoài chia sẻ kiến ​​thức của họ về Trung Quốc. Hiện tại, hầu hết nội dung trên trang web này hướng đến đối tượng nói tiếng Anh, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn giúp chúng tôi phát triển nội dung tiếng Việt của mình để hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng ở Trung Quốc.

Nếu bạn muốn giúp đỡ nhưng không biết bắt đầu từ đâu, tại sao không thử giúp chúng tôi dịch một số bài báo hiện có của chúng tôi trên phần tiếng Anh của trang web. Để bắt đầu bản dịch tại đây, bạn sẽ cần phải tuân theo các nguyên tắc và hướng dẫn tại Phần trợ giúp của Wikipedia. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể hoặc muốn được hỗ trợ thêm trong việc tạo bài viết của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ expatriate@chinaexpat.wiki. Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ bất kỳ ai đang muốn góp phần làm cho cuộc sống của người nước ngoài tốt hơn ở Trung Quốc.

== Wiki là gì? Wiki là nơi để cộng đồng chia sẻ kiến ​​thức. Tất cả các tài liệu trên trang web này, bao gồm cả tài liệu này, đều có thể được chỉnh sửa tự do bởi công chúng. Với sự giúp đỡ của cộng đồng của chúng tôi, các trang ở đây sẽ phát triển theo thời gian để vẫn chính xác và trở nên có thẩm quyền hơn.

Nếu bạn không nghĩ điều gì đó là đúng, hãy tự mình thay đổi. Nếu bạn biết điều gì đó sẽ giúp ích cho cộng đồng người nước ngoài ở Trung Quốc, hãy thêm một số thông tin trên trang hiện có hoặc bắt đầu một trang mới trên trang web này. Nếu có thể, vui lòng tìm tài liệu tham khảo cho thông tin bạn thêm vào đây để đảm bảo rằng nội dung vẫn chính xác.